Som stöd för flera av tjänsterna använder jag mig av olika tester. Dessa är utvecklade med högsta kvalitet i enlighet med riktlinjerna från Stiftelsen för Tillämpad Psykologi (STP). Testen granskas löpande för att säkerställa validitet och relevans.

Nedan följer en kort presentation av de verktyg som nyttjas: 

 

Myers Briggs Type Indicator (MBTI)

MBTI är ett av världens mest använda personlighetsinventorium och ett instrument för bland annat personlig utveckling, självkännedom och grupputveckling.

Myers Briggs Type Indicator (MBTI) är använt och dokumenterat sedan 1942 och är ett av världens mest använda personlighetsinventorium.

MBTI grundar sig på Carl Gustav Jungs teorier om psykologiska typer. Arbetet utvecklades sedan av Kathrine Briggs och hennes dotter Isabel Myers.


PAPI I/N

PAPI mäter hur din föredragna arbetsstil och dina personlighetsdrag påverkar ditt beteende. Testet belyser faktorer så som arbetstempo, dominans, socialt beteende, planering och noggrannhet.


16 PF

16PF (16 PersonlighetsFaktorer) är ett internationellt välkänt personlighetstest som är konstruerat utifrån faktoranalys av ett stort antal personlighetsbeskrivningar. Analysen har resulterat i 16 grundläggande personlighetsdrag, som tillsammans ger en detaljerad och nyanserad bild av personligheten.

 

Kapacitetstester

Kapacitetstester ger en bild av en persons intellektuella förmåga och är den urvalsmetod som bäst och säkrast förutsäger framgång i arbete, särskilt om man mäter så kallad generell begåvning. Därför används ofta begåvningstest vid rekrytering och personbedömning. 

Jag har licens för testerna Logics, BasIQ, Ravens Matriser och BKT.

 

MAP

MAP (Measuring and Assessing individual Potential)  är ett relativt nytt personlighetstest som skapats av Assessio. Det ger både en utförlig beskrivning av personligheten och kan bedöma en persons sätt och förmåga att lösa olika typer av arbetsuppgifter.

MAP är det verktyg jag använder mig av vid ledarutveckling.