* Personlighetsanalys/Personlig utveckling

Vill du veta mer om dig själv? Gör ett personlighetstest och diskutera igenom dina styrkor och utvecklingsområden med en beteendevetare. Vilka är dina "beteendeankare", vad utmärker dig, vad kan du utveckla och förbättra?

Testet görs över internet i förväg (det tar ca 50 min) och vårt återkopplingstillfälle tar ca       1 tim.

För mer information och bokning, kontakta mig på ekman@gruppindivid.se.

 

 

 

* Personlighetstest i samband med rekrytering

Ovan test lämpar sig också bra i samband med rekrytering - för att få veta lite mer om den eller de personer du tänkt anställa. I grundpaketet ingår, förutom test och återkoppling till kandidaten, även en återkoppling till dig som uppdragsgivare.

För mer information och bokning, kontakta mig på ekman@gruppindivid.se.

  

* Intervjuträning

Med uppskattningsvis över 1 500 genomförda intervjuer har jag tillförskaffat mig stor kompetens vad gäller personbedömningar i rekryteringssammanhang.

Träffa mig på en skarp intervju och få sedan värdefull feedback med dig hem!

För mer information och bokning, kontakta mig på ekman@gruppindivid.se

  

* CV-granskning

Skicka din CV till mig, jag granskar den och ger dig feedback på vad som är bra respektive utvecklingsbart.

Jag har läst otaliga ansökningshandlingar genom åren och kan ge dig konkreta tips och råd som ökar dina chanser på arbetsmarknaden.

Ditt mail med CV och personligt brev skickas till ekman@gruppindivid.se och ska förutom det som ska granskas innehålla vilken typ av arbete du söker (gärna i form av en annons), kontaktuppgifter samt fakturaadress.

Du får återkoppling inom 3 arbetsdagar.

 

 

* Ledarutveckling

Genom det kraftfulla personlighetstestet och verktyget MAP bygger vi samtal om dina ledaregenskaper, styrkor och utvecklingsområden. I grundpaketet ingår testet med tillhörande 2 rapporter, återkopplingssamtal (ca 2 tim) samt uppföljningssamtal (ca 1 tim).

För mer information och bokning, kontakta mig på ekman@gruppindivid.se

  

* Kapacitetstest

Mät din begåvning mot ett genomsnitt av Sveriges befolkning! Jag har licens på flera forskningsbaserade psykologiska test. Testerna är utvecklade med högsta kvalitet i enlighet med riktlinjerna från Stiftelsen för Tillämpad Psykologi (STP). Testen granskas löpande för att säkerställa validitet och relevans.

Det finns omfattande forskning som visar att kapacitets- eller begåvningstest är en av de metoder som har den bästa förmågan att förutsäga arbetsframgång. Därför lämpar sig testerna bra också i urvalssammanhang.

För mer information och bokning, kontakta mig på ekman@gruppindivid.se