Som stöd för flera av tjänsterna använder jag mig av olika tester. Dessa är utvecklade med högsta kvalitet i enlighet med riktlinjerna från Stiftelsen för Tillämpad Psykologi (STP). Testen granskas löpande för att säkerställa validitet och relevans.

Nedan följer en kort presentation av det verktyg jag nyttjar till grupputveckling:

 

Myers Briggs Type Indicator (MBTI)

MBTI är ett av världens mest använda personlighetsinventorium och ett instrument för bland annat personlig utveckling, självkännedom och grupputveckling.

Myers Briggs Type Indicator (MBTI) är använt och dokumenterat sedan 1942 och är ett av världens mest använda personlighetsinventorium. MBTI används för bland annat personlig utveckling, självkännedom och grupputveckling.

MBTI grundar sig på Carl Gustav Jungs teorier om psykologiska typer. Arbetet utvecklades sedan av Kathrine Briggs och hennes dotter Isabel Myers.

Att använda MBTI just i grupputveckling hjälper deltagarna att sätta ord på typiska personlighetsdrag både hos sig själva och andra och det ger en ökad förståelse för varandras likheter och olikheter. Alla grupper som samarbetar kan bli effektivare om de olika medlemmarna uppnår en större förståelse för varandra. Personlighetstyperna i MBTI presenteras på ett lättsamt sätt med många konkreta och vardagliga exempel.