* Grupputveckling med Myers Briggs Type Indicator (MBTI)

Grupputveckling med hjälp av MBTI kan vara värdefullt både i nya och mer etablerade grupper och är applicerbart för både små och stora grupper (eller i en parrelation).

Så här går det till:

Innan vi träffas får varje deltagare fylla i ett svarsformulär via internet (det tar ca 20 min) och när vi sedan träffas går vi igenom modellen och de olika preferenserna både i teori och praktik. Med hjälp av olika övningar belyser vi likheter och olikheter hos deltagarna. Var och en får återkoppling på "sin" profil. Vi tittar slutligen på gruppens sammansättning. Vad innebär den för samarbetet och hur kan man arbeta optimalt utifrån den? Vi tittar också på gruppens aktuella situation och behov som kan finnas för att de olika personlighetstyperna ska komma till sin rätt.

Aktiviteten bygger på aktivt deltagande där vi varvar teori och praktik, diskussioner och tid för eftertanke.

Kontakta mig på ekman@gruppindivid.se för mer information och bokning!

 

* Lär känna varandra i gruppen, halvdag

Den här halvdagen passar särskilt bra för en grupp som inte känner varandra så bra sedan tidigare. Vi går igenom teorin för en grupps utveckling (FIRO) och genomför övningar som ger er en bra grund att stå på inför ert fortsatta samarbete.

Kontakta mig på ekman@gruppindivid.se för mer information och bokning!

 

* Kick-off

Planerar ditt företag eller din arbetsgrupp en kick-off? Jag kan skräddarsy en dag med övningar som både ger er en rolig dag och nya perspektiv på varandra.

Kontakta mig på ekman@gruppindivid.se så diskuterar vi vidare!

 

 

* Grupputveckling övrigt

Jag kan också skräddarsy gruppövningar innehållande bl.a. värderingar och feedback - allt enligt önskemål.

Kontakta mig på ekman@gruppindivid.se så diskuterar vi vidare!