* Gallery Box

Gallery Box består av en låda med 60 unika fotografier i A5-storlek. Dessa kan användas i många olika situationer och sammanhang så som samtal, workshops, grupputvecklingar eller bara som en start på ett möte. Fotografiet blir ett verktyg för samtal där alla deltar på samma villkor. Fotografiet fångar uppmärksamheten i gruppen och deltagarens berättelse blir något alla kan lyssna till. Fotografierna har olika motiv och är öppna för tolkningar och associationer. Instruktion medföljer.

Pris:

2 400 kr (exkl. moms). Eventuellt porto tillkommer.

 

* Intervjuguide, skräddarsydd

Beställ på ekman@gruppindivid.se. Uppge vilken tjänst du ska rekrytera till och bifoga din kravspecifikation. Skriv också ner kontaktuppgifter och var jag ska skicka fakturan.

Pris:

1 000 kr (exkl. moms)

 

* Allmänt frågebatteri inför intervju

Vill du själv utforma din intervjuguide men behöver hjälp med vad man kan fråga och hur? Ta hjälp av vårt allmänna frågebatteri innehållande över 70 frågor som du själv kan välja från. Beställ på ekman@gruppindivid.se. Uppge kontaktuppgifter samt information om var jag ska skicka fakturan.

Pris:

500 kr (exkl. moms)

 

* Referensmall

Vad frågar man referenspersonerna om? Använd min mall för att inte glömma de viktigaste frågorna! Beställ på ekman@gruppindivid.se. Uppge dina kontaktuppgifter samt information om var jag ska skicka fakturan.

Pris:

500 kr (exkl. moms)